Şirket Kurulumu için Online Başvuru Yap

  • Müşteri Hizmetleri
    (0392) 815 79 85

Denetim

Bağımsız denetim, şirketlerin mali tablolarını titizlikle inceleyip gerçek ve doğruyu gösterip göstermediği üzerine hissedarlara ve devletin tüm kurumlarına bilgi verir. Kurumsal bir çatı altında her gün kendini yenileyip gelişen Can Keşanlı & Co, uluslararası şirketlere, kurumlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Var olan uzman denetim kadrosu ile belirli bir plan içerisinde denetim işlemi en doğru ve güvenilir bir şekilde şirketimiz tarafından yapılır. Denetim takımımız oluşturulurken ilgili müvekkilin risk derecesi, hacmi ve işlerinin çeşitliliğine göre teknik bilgi ve tecrübe ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Mali tabloların hazırlanması, bu konuda çıkacak sorunların çözülebilmesi, verilebilecek öneri ve tavsiyelerden dolayı her şirket bir denetçiye ihtiyaç duymakta olup, Can Keşanlı & Co uzman kadrosu ile bu konuda müşterilerine kaliteli hizmet verebilmektedir.