Şirket Kurulumu için Online Başvuru Yap

  • Müşteri Hizmetleri
    (0392) 815 79 85

Muhasebe

Can Keşanlı & Co olarak müşterilerimizin dönemsel; Muhasebe-Bordro-Vergi Beyanname İşlemleri ve Yıl Sonu Mali Raporlarının Hazırlanmasına yönelik, ilgili ülkelerdeki Yasal Mevzuat tahtında çözümler sunmaktadır. Geniş ve tecrübeli kadro yapısı ile müşterilerine hizmet verip ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri sizlere sunabilecek yüksek teknoloji ve geniş tecrübeye sahiptir. Bu hizmetler teknolojiden azami derecede faydalanarak kıdemli, tecrübeli ve güvenilir personel tarafından verilmektedir. Defter tutma hizmetine ek olarak mali tabloların hazırlanması, vergi matrahının hazırlanması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesinin hazırlanması ve sunulması gibi hizmetler de verilmektedir. Vergi ihtilafları durumunda ihtiyaca göre muhasebe müdürü ve ortak desteği ile çözüm üretilmektedir. Şirketinize ait Mali Verilerin analizinin doğru olarak yapılabilmesi ve Şirket Yönetiminin alacağı kararlarda doğru analizlerin kullanılmasının temelinde, başarılı bir Muhasebe kurgusunun varlığı şarttır.